"КИМПЕКС" ЕООД

УРЕЯ - КАРБАМИД

Запитване

1.       Основна информация за карбамида:

 

Карбамидът е органично, бяло, кристално вещество с химична формула - CO(NH2)2.. Съхранява се в закрити и проветриви складови помещения. Карбамидът е много ефективен за торене на пшеница, царевица,слънчоглед, тютюн, захарно цвекло, овощни култури и зеленчуци.

В почвата се подлага бързо на амонификация, при което амоният се абсорбира от почвата и не подлежи на измиване при ниски температури. При взаимодействие с почвата карбамидът се превръща в амониев карбонат, който алкализира средата и създава условия за загуби чрез излитане на амоняк. Поради това карбамидът не е подходящ за повърхностно торене през топлите сезони (повърхностно есенно и пролетно торене). Подходящ е за предсеитбено торене чрез инкорпориране в почвата и повърхностно подхранване на есенните посеви при ниски зимни температури.

 

 2.       Преимущество на карбамида:

 

Голямата приложимост на карбамида като тор в селското стопанство се дължи на неговите подчертани технически и икономически предимства в сравнение с другите азотни торове. Той има съществено значение за поддържане на азотния баланс в почвата и осигуряване на необходимото хранително вещество за културите. Карбамидът е най-концентрираният азотен тор.

Съдържанието на хранителния елемент активен азот е минимум 46,0 % докато в другите азотни торове като един от най-масовите -  амониева селитра  е между 31 - 34,4%, амониев сулфат - 21%.

 

 3.       Защо да торим с Карбамид?

 

Най-основната причина е, че има по-ниска себестойност отколкото останалите азотни торове.

В 1 тон карбамид се съдържат минимум 460 кг азот. Ако направим една сравнителна калкулация с другите азотни торове ще разберем, че да торим с Карбамид е много по-изгодно от икономическа гледна точка.

Калкулацията е следната:

-       100 кг карбамид са равни на 133 кг амониева селитра;

-       100 кг карбамид са равни на 225 кг. амониев сулфат;

-       100 кг  карбамид са равни на 300 кг. натриева селитра;

Каква информация ни два това:

-       Поради високата концентрация на азот в него се правят по-малки разходи за транспорт, съхранение, внасяне и се увеличава производителността на труда.

-       Разходната норма за наторяване на единица площ е по-ниска, сравнена с другите азотни торове.

-       Воден разтвор на карбамид повишава съдържанието на глутен при пшеницата. Това води до подобряване на хлебопекарните и химико-технологически качества на зърното. Това се обяснява с бързото включване на амидната форма в синтеза на белтъчините.

-       Адсорбираният от почвата карбамид практически не се измива от дъждовете с интензивност до 50 мм/ч, а при по- силни отмиването е много по-малко от това на амониевият сулфат и амониевият нитрат. Освен това, по влияние на валежите, най-голямото количество на внесеният в почвата карбамид се разполага на дълбочина 5 - 25 мм, т.е на нивото на кореновата система на растенията.

 

Технически характеристики за качество 

 

Характеристики

 

Външен вид

Бели до леко оцветени гранули

Общо азот, на база суха субстанция, мин. %

46

Биурет (карбамилкарбамид), макс. %

1.0

Определяне на количеството вода, макс.%

0.5

Гранулометричен състав :

между 1 и 3.15 mm, мин. %

95

под 1 mm, макс. %

5

Алкалност като NH3, макс. %

0.02

Третиран с агент, предотвратяващ слепването

Да

  

Ключови думи: урея предлага, урея вносител, карбамид, карбамид продава, торове